OPŁATY

Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.

Wysokość czesnego wynosi 390 zł z wyżywieniem.

 

W ramach opłaty stałej dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach:

  • zajęcia rytmiczno umuzykalniające 1x tygodniu
  • warsztaty plastyczne
  • język angielski 2x w tygodniu
  • warsztaty teatralne
  • warsztaty przyrodnicze
  • udział raz w miesiącu w imprezach organizowanych przez Przedszkole
  • Przedszkole realizuje roczne przygotowanie dzieci do szkoły

 

Powrót…